OCD kao odgovor na krizu

Sažetak projekta:

Projektom „OCD kao odgovor na krize“ kroz provedbu aktivnosti mapiranja, edukacijama upravljanja kapacitetima OCD-a u krizama, jačanjem volonterizma, tečajem zaštite i sigurnosti, praktičnom zajedničkom vježbom, on line priručnikom za ponašanje u kriznoj situaciji, umrežavanjem te osiguravanjem preduvjeta za korištenje sredstava iz različitih izvora financiranja ojačati će se i unaprijediti OCD sa područja Bukovice i Kotara za izgradnju vlastitih kapaciteta za suočavanje s kriznom situacijom čime će se razviti inovativni model odgovora na krize na području Ravnih Kotara i Bukovice.

Cilj projekta:

Jačanje i unapređenje OCD-a sa područja Ravnih Kotara za provedbu aktivnosti izgradnje vlastitih kapaciteta za suočavanje s kriznim situacijama

Očekivani rezultati projekta:

1.
Kroz aktivnost jačanje kapaciteta OCD-a za unapređivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina, posebno uslijed kriznih situacija bit će:

-provedena Javna kampanja promicanja OCD-a u upravljanju i prevladavanju kriznih situacija u trajanju 8 mjeseci (20 sudionika)

- provedena info radionica u sklopu Javne kampanje (20 sudionika)

- proveden Javni poziv (2 objave na portalima te jedna u lokalnom tisku, i 10 plakata)

- izrađen vizualni identitet, slogan, billboardi, objava na radiju

- provedena edukacija 1 na 1 (10 polaznika)

2. Kroz aktivnost jačanje kapaciteta OCD-a i pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne
zajednice, posebno u kriznim situacijama (mapiranje potreba i usluga lokalne zajednice za
upravljanje kriznim situacijama) bit će:

- provedena edukacija Upravljanja kapacitetima u kriznim situacijama u obliku 5 tečajeva: .

1. Krizni menadžment

2. Tečaj komunikacije u kriznoj situaciji i prepoznavanje tzv. fake news

3. Tečaj samopouzdanja

4. Tečaj Prve pomoći

5. Tečaj zaštite i sigurnosti u obliku 3 modula

- nabavljeno 10 setova prve pomoći te 40 setova materijala za edukacije (notesi i kemijske olovke).

- provedeno mapiranje potreba i usluga lokalne zajednice za upravljanje kriznim situacijama.

3. Kroz aktivnost poticanja volonterstva u lokalnoj zajednici (organiziranje volonterskih programa) bit će:

- provedena edukacija za koordinatora volontera (10 sudionika obuke)

- provedena jednodnevna volonterska akcija, 30 sudionika akcije,

- provedene 3 jednodnevne završne vježbe (na 3 lokacije s 50 sudionika)

- ukupno 40 volontera sudjelovalo u provedbi navedenih aktivnosti,

- nabavljena oprema potrebna za provedbu aktivnosti - alati za volontersku akciju, majice, reflektirajući prsluci, razglas, walkie talkie, zaštitne maske.

4. Kroz aktivnost izrada online i digitalnih priručnika, igara, simulacija i drugih alata za samopomoć i podršku ranjivim skupinama bit će:

- izrađen online priručnik za ponašanje u kriznoj situaciji.

U svrhu promidžbe i vidljivosti bit će:

1. Održana početna i završna konferencija projekta (60 sudionika)

2. Izrađen logotip projekta.

3. Održana 2 gostovanja na radiju.

4. Izrađeno 100 različitih promotivnih setova (boca za vodu, dezinficijens, flasteri, kišna kabanica, kompas, prijenosni mobilni punjač, ručna svjetiljka, sterilna kompresa).

5. Nadograđena web stranica projekta te na istoj objavljeni multimedijski sadržaji.

U administrativne svrhe bit će :

1. Izrađena 4 Zahtjeva za nadoknadom sredstava te Završno izvješće projekta.

2. Održano 5 partnerskih/koordinacijskih sastanaka.

Voditelj projekta: Josip Katuša

  Vrijednost projekta

  401.822,41 HRK

  Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) 60.273,3615 HRK i iz Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda (85%) 341.549,0485 HRK

  Razdoblje provedbe projekta

  od 27.07.2022. do 27.07.2023.

  12 mjeseci